Okosdoboz az általános iskolások számára

Az Okos Doboz egy tankönyvfüggetlen digitális taneszköz, mely jelenlegi online formájában az okosdoboz.hu oldalon érhető el. Az oldalon 10 000 feladat, 30 gondolkodási képességet fejlesztő játék és 160 egészségnevelési animáció található.

A Jövőt Építők Generációja Egyesület örömmel támogatja a kezdeményezést, ugyanis az Okosdoboz.hu célja, hogy olyan INGYENES tanulási lehetőséget nyújtson a gyerekek számára, amelyen keresztül játékos módon sajátíthatják el az általános iskolás tananyagot.

A játék-alapú digitális feladatgyűjtemény a Nemzeti Alaptanterv fejlesztési céljainak megfelelően kapcsolódik be az oktatási tevékenységbe. A feladatgyűjtemény tanórai, egyéni fejlesztési, felzárkóztatási, illetve otthoni, egyéni tanuláshoz is alkalmazható.

Jelenleg az Okos Doboz alsó- és felső tagozatos, illetve középiskolás feladatsorokat, gondolkodási képességeket fejlesztő játékokat, illetve az egészségnevelés témaköréhez kapcsolódó újszerű feladatsorokat és oktató animációkat is tartalmaz.

A 10 ezer feladat elkészítésében 150 gyakorló pedagógus és szakmai lektor vett részt. A fejlesztő játékok a SOTE és az ELTE munkatársaival közösen készültek, illetve az egészségnevelési tartalmak elkészítésében orvosok, dietetikusok vettek részt.

A létrehozott honlap segítségével nemcsak a gyerekek oktatás válik játékosabbá, de egy eszközt is kapnak a tanárok és szülők a gyerekek eredményeinek nyomon követésére. Jelenleg Magyarországon már több mint 100 általános iskolában a tanítás részévé vált az oldal használata, napjában több mint 5000 diák gyerek látogatja meg az Okos Dobozt, akik az elmúlt évben több mint 8 millió feladatot oldottak meg az oldalon!

Módszertan

Az Okos Doboz ismeretekbe ágyazott játékos eszközökkel, interaktív módszerekkel, élményszerű tanulási lehetőséggel kívánja az oktatás céljait szolgálni. A digitális feladatgyűjtemény egységes mérési- és értékelési rendszerre épül, amelynek középpontjában a pozitív megerősítés és a motiválás áll. A feladatgyűjteményen túl egyedülálló pszichológiai teszteken alapuló, gondolkodási képességeket fejlesztő játékok szolgálják a gyermekek képességeinek felmérését és fejlesztését. Az okosdoboz.hu kiemelten kezeli az egészségnevelési ismerteket, ehhez készült az egyedülálló feladatgyűjtemény és oktató animáció csomag.

Tanári Modul

Az Okos Doboz legújabb elérhető funkciója tavaly októberben indult és nagy népszerűségnek örvendő tanári modul. Ennek köszönhetően újabb lendületet kapott az oldal, több mint 1500 tanár regisztrált a honlapra.

Az oldalon a tanároknak lehetősége van feladatlapot/dolgozatlapot készíteni, szerkeszteni, valamint a diákok számára feladatokat és játékokat kiosztani. Kiválóan alkalmas szorgalmi feladat, házi feladat feladására és dolgozat íratására. Előnye többet között, hogy automatikusan kijavítja a feladatokat, így időt és energiát spórol meg a tanároknak. Lehetőség van az egyes feladatlapok egymás közötti megosztására, az aktívvá válási idő és határidő megadására, a megszakíthatóság beállítására. Megadhatunk időkeretet megszabva a rendelkezésre álló időt. Nyomon követhető a diákok fejlődése, ellenőrizhetjük a kiadott feladatok állapotát. Csoportokat hozhatunk létre, függően attól, hogy a feladatainkat és képességfejlesztő játékainkat egyéni fejlesztésre, szakköri tevékenységre vagy akár az egész osztályra szeretnénk szabni.